ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Online μαθήματα Ισπανικών για όλα τα επίπεδα.


  • Στα διαδικτυακά μας μαθήματα η διδασκαλία γίνεται σε πραγματικό χρόνο, μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης, με πιστοποιημένο καθηγητή.
  • Για τα online μαθήματα ακολουθούμε το ίδιο πρόγραμμα με ένα συμβατικό τμήμα, χρησιμοποιούμε τα ίδια βιβλία και καλύπτουμε την ίδια διδακτέα ύλη.
  • Για να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες τις εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας, πριν κάνετε την εγγραφή σας σε κάποιο μάθημα, σας προσφέρουμε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.
PHONE: 210 291 9580. EMAIL: info@xenes-glosses.com


Δωρεάν κατατακτήρια τεστ για την Ισπανική γλώσσα.