ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Online μαθήματα Ισπανικών για όλα τα επίπεδα.


  • Στα διαδικτυακά μας μαθήματα η διδασκαλία γίνεται σε πραγματικό χρόνο, μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης, με πιστοποιημένο καθηγητή.
  • Για τα online μαθήματα ακολουθούμε το ίδιο πρόγραμμα με ένα συμβατικό τμήμα, χρησιμοποιούμε τα ίδια βιβλία και καλύπτουμε την ίδια διδακτέα ύλη.
  • Για να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες μας και τις δυνατότητες τις εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας, πριν κάνετε την εγγραφή σας σε κάποιο μάθημα, σας προσφέρουμε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 210 291 9580.


Δωρεάν κατατακτήρια τεστ για την Ισπανική γλώσσα.